Obchodní podmínky

Objednání

Platba on-line

Na portále kulturafm můžete platit:


Platba v hotovosti

Doručení poštou:


Vlastní tisk

Takto objednané vstupenky si uživatel po obdržení potvrzovacího e-mailu vytiskne sám doma nebo kdekoli, kde má přístup k tiskárně.
Vytištěná vstupenka je vybavená čárovým kódem, který bude po předložení na pokladně  vstupu do místa konání akce zkontrolován čtecím zařízením a na základě toho bude umožněn vstup. Po jejím přečtení nelze již vstupenku dále použít. Vstup bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží.


Potvrzení

Při nákupu on-line prostřednictvím internetu obdrží nakupující následující potvrzovací e-maily:
1.    "Potvrzení o přijetí objednávky" po úspěšném přijetí objednávky.
2.    "Potvrzení objednávky" po úspěšné úhradě.

Potvrzovací e-maily jsou odesílány na e-mailovou adresu zadanou v kontaktní adrese (adrese pro doručení). V případě, že je adresa zadána chybně nebo se vyskytnou technické problémy na straně uživatele, KULTURAFM neručí za nedoručení těchto e-mailů.

Rezervace
Rezervace vstupenek je možné prostřednictvím internetu, nebo na některém z prodejních míst.


Pravidla pořadatele při nepříznivém počasí


Zrušení představení


Doporučení


Zpět