ARTETERAPIE

Rozhovor s arteterapeutkou, cvičitelkou a také sportovní masérkou Věrou Řehovou

bright-1911255 1920Co si mohou čtenáři pod tímto názvem představit. Přibližte nám prosím význam slova „arteterapie“.


Ars = umění a terape = léčba, léčení – takže v podstatě můžeme výraz arteterapie vyložit jako léčbu uměním. Stručné, výstižné, ale trochu zavádějící. Arteterapie se skutečně nejvíce rozvinula jako léčebná metoda u duševně nemocných pacientů ( a stále se v téhle oblasti rozvíjí). Nefunguje ovšem jen jako léčebná činnost. Autorka knihy Základy arteterapie, paní Šicková – Fabrici, arteterapii definuje takto: „ Arteterapie představuje soubor uměleckých technik a postupů, které mají kromě jiného za cíl změnit sebehodnocení člověka, zvýšit jeho sebevědomí, integrovat jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného života.“ To zní báječně,ne? Mezi další cíle, které si arteterapie klade patří např. rozvoj tvořivosti, experimentování, práce s fantazií, uvědomování si sebe samých, relaxace atd. A tady vidíme, že arteterapie může být přínosem pro každého z nás. Jen bych ještě chtěla připomenout, že arteterapie v širším slova smyslu neznamená jen působení výtvarným uměním, ale i hudbou, divadlem, poezií, prózou, tancem či pohybem vůbec.Pro koho je tedy kurz určen? Pro milovníky „tvorby“ nebo naopak pro všechny, bez ohledu na zručnost?


Do kurzů přicházejí samozřejmě i osobnosti velmi tvořivé, ale kurz je určen opravdu pro všechny, kteří mají chuť to s arteterapií zkusit. A vůbec nevadí, že někdo kreslil nebo psal povídky naposledy někdy před třiceti lety. Vždycky říkám – stačí umět držet tužku. Jednou navštěvovala můj kurz paní, která byla poměrně dost slabozraká, přesto si většinu technik doslova užívala.Chápu to správně, že zde o „umělecký“ dojem vůbec nejde, ale o jakési sebepoznání či sebevyjádření?


I když jsem byla svědkem toho, jak při arteterapeutických sezeních vznikala dílka, která bych si klidně doma pověsila na zeď, tak máte pravdu, o umělecký dojem tady nejde a často je dokonce důležitější než konečný výsledek tvoření jeho proces.Mohu tedy říci, že vaše role „kouče“ se nachází v úrovni až psychologické?


Vyjádřila bych to asi takto – snažím se účastníky kurzů a klienty vést k tomu, aby sami hledali v artefaktech, které vytvořili, aby se zamýšleli nad tím, proč se v jejich tvorbě vyskutuje to či ono, aby si uvědomili, jak se cítili, když dané téma zpracovávali apod., sami sebe totiž známe nejlépe, jen si někdy něco nepřiznáme, nalháváme, neuvědomujeme, nepřipouštíme, málo si věříme v dané oblasti....K jak velké změně dojde u kurzistů během těch deseti lekcí, které absolvují?


Mám takovou zkušenost, že většinou lidé v arteterapeutických kurzech nacházejí to, co očekávali. Pokud se přišli odreagovat, zrelaxovat, odcházejí odpočatí, pokud se chtěli dozvědět něco více o sobě, tak se jim to podaří. Setkala jsem se i se zklamáním a to, když lidé očekávali výtvarný kurz a ne arteterapeutický.
Velkou radost mi přináší to, když lidé, kteří před kurzem nevzali pastelku do ruky, si zase jen tak pro sebe (a někdy nejen pro sebe) začnou kreslit, když někomu i po kurzu pomáhají např. mandaly k tomu, aby se „vykreslil“ ze svých problémů apod. Stalo se mi i to, že na konci kurzu mi jeden účastník (muži bývají v kurzech vyjímkou, a to je škoda) poděkoval, že získal inspirace, jak zabavit vnoučata, když se budou nudit.A poslední otázka. Není pro všechny tak trochu přínosem i to, že se setkávají u společného tématu?


Samozřejmě, jednak můžete zjistit, že v tom „nejste sami“, když se při zpracovávání tématu dostanou na povrch nějaké problémy anebo můžete získat jiný pohled na danou věc.


Zpět

 Předplatné

predplatne

Předplatné


NewsletterFacebook

KulturaFM

https://www.facebook.com/pages/KulturaFM/145149685496801

rss  RSS